statni_fond_zivotniho_prostredi.png

Státní fond životního prostředí České republiky je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí. Je jedním ze základních ekonomických nástrojů pro plnění: závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí; závazků vyplývajících ze členství v Evropské unii.