d-5-a.s.-trinec-1-.jpg
Strojírny a stavby Třinec, a.s. jsou dceřinou akciovou společností TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN a.s. Společnost se zaměřuje na zakázkovou strojírenskou výrobu a provádí opravářské a údržbářské činnosti na výrobních zařízení TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s.po stránce strojní, elektro a stavební.
V oblasti strojírenství se jedná o zakázkovou výrobu technologických celků a svařenců včetně opracování na CNC strojích, volně kované výkovky a výrobu hutních válců pro válcování za tepla. Oblast stavebnictví zajišťuje především průmyslové a občanské stavby na klíč a výstavbu komunikací včetně oprav.