tds.png

TDS CERT je akreditovaným certifikačním orgánem č.3105 provádějící certifikace systémů managementu kvality, systémů environmentálního managementu, systémů energetického managementu, systémů managementu BOZP, systémů managementu bezpečnosti informací a systémů managementu IT služeb; blíže viz Akreditované obory. Akreditaci certifikační orgán obdržel po prokázání způsobilosti podle normy ČSN EN ISO/IEC 17021 od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA Praha).