t-systems.png

Hlavními zákazníky T-Systems jsou korporace a veřejná správa. Společnost je podporuje prostřednictvím integrovaných ICT služeb z jednoho zdroje. T-Systems dokáží reagovat flexibilně na přání svých zákazníků mimo jiné bezchybně zvládnutým projektovým řízením. Know How získali na kurzech PRINCE2® Foundation a PRINCE® Practitioner.