RESILIA - přehled certifikace

RESILIA Intro™

Základy kybernetické bezpečnosti.

1/2 denní úvod do principů kybernetické bezpečnosti. je určený všem zájemcům bez ohledu na jejich pozici v organizaci.

Benefitem kurzu je udělení tzv. Cyber Resilience RESILIA™ Intro Leaving Awards. Certifikát o absolvování školení je vydaný akreditovanou organizací TAYLLOR&COX.

  • bez certifikační zkoušky;
  • certifikát vydaný ihned po školení;
  • absolventům doporučujeme kurz RESILIA Foundation.

Navštívit kurz

RESILIA™ Foundation

 3 denní kurz včetně certifikace.

RESILIA představuje moderní systém řízení kybernetické bezpečnosti. Pomocí tohoto frameworku dokážete snadno porozumět a implementovat zásady kybernetické ochrany, inspirujete se osvědčenými postupy a naučíte se uplatňovat proaktivní opatření.

Komu je kurz určen?

RESILIA Foundation kurz nevyžaduje žádné předpoklady a je vhodný pro vrcholový management, IT, HR, Sales, Development a Operation management. Kvalifikovaný management je prvotním předpokladem funkční kybernetické odolnosti. Mezinárodně uznávaný certifikát podtrhuje absolvování profesionálního školení u akreditované organizace a je odrazem vašich schopností v kybernetickém prostoru.

  • 50 otázek, výběr z odpovědí
  • 100 minut na test, uzavřené kniha
  • úspěšná certifikace min. 33 správných odpovědí (65%)

RESILIA™ Practitioner

Připravujeme...

Cílem certifikace RESILIA v úrovni Practitioner  je ověření komplexních znalostí řízení rizik se zaměřením na implementaci a optimalizaci postupů v organizaci, za všech okolností. Certifikační test přezkoumává odborné znalosti na konkrétních situacích a příkladech. V tom se liší od úrovně Foundation, která je více zaměřena na komplexní test znalostí v základní úrovni. .

RESILIA vás naučí jak se chovat v případě bezpečnostních incidentů, jak na ně reagovat a co nejrychleji zotavit systémy pro běžné fungování organizace. Akreditované kurzy TAYLLORCOX pomáhají získat aktuální a moderní znalosti.

  • 4 okruhy otázek, se zadaným scénářem a přílohami
  • každý z okruhů obsahuje 20 otázek, každá je za 1 bod
  • absolventem od 50% správných odpovědí pro splnění zkoušky (40 bodů)