target audience prince2 practitioner

Komu je určen | Target Audience

Všem manažerům, kteří zodpovídají za informační a kybernetickou bezpečnost

Naučí vás pracovat se všemi klíčovými standardy ISMS

ISO/IEC 27001 + ISO/IEC 27002 ve vztahu k ISO/IEC 27003 (manuál pro implementaci ISMS, dále ISO/IEC 27004 (správu a hodnocení úrovně vyspělosti ISMS), ale také ISO 27005: řízení rizik v informační bezpečnosti).

Mezi nejčastější absolventy kurzu patří lidé na pozici

 • CIO (Chief Information Officer)
 • Projektový manažer se zaměřením na IT a Cyber Security projekty
 • ISMS Interní Auditor, ale také zájemci o ISO/IEC 27001 Lead Auditor ISMS
 • Konzultanti a další členové týmu, který řeší kybernetickou bezpečnost z pohledu implementace, optimalizace, interního auditu, nebo přípravu na certifikaci společnosti.

Co vám kurz přinese

Intenzivní Cyber Security BootCamp

Naučíte se pracovat se všemi standardy řady ISO/IEC 27000

Dokážete je využít jako metodiku i nástroj pro splnění právních, regulačních a smluvních cílů organizace z pohledu systému řízení informační bezpečnosti. Budete schopni identifikovat a vyhodnocovat rizika, navrhovat a přijímat opatření.

Vhodný pro ISMS Interní Auditory

ISMS - Systém Řízení Informační Bezpečnosti

Pokud v organizaci spravujete ISMS z pozice Interního Auditora ISMS, je tento kurz vhodný i pro vás.

Seznámíte se s moderním best-practice postupy vytvoření moderní příručky ISMS a její implementace, či interního auditu v organizaci.
Benefity ISO/IEC 27001 Foundation oproti kurzu ISMS Interní Auditor
 • Mezinárodně akreditovaný kurz ISMS (Information Security Management System)
 • Je komplexnější a praktičtější, než ISMS Interní Auditor - který z tohoto modulu vychází

Doplňkové výukové materiály: ISO 27001, ISO 19011, ISO/IEC TR 13335 1 a 2 (MICTS), ISO/IEC TR 18044, EA 7/03 a legislativní povinnosti firem v návaznosti na využití ISMS, Management Guide for implementation ISMS.

Manažerské shrnutí kurzu

Na úvod se seznámíte s obsahem mezinárodních standardů a požadavků z pohledu manažera informační bezpečnosti.

Kurz dále rozvíjí znalosti od analýzy rizik přes implementaci po zhodnocení stavu bezpečnosti a systému řízení bezpečnosti informací ISMS (Information Security Management System) v organizaci dle ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 s využitím ISO/IEC 27011.

ISMS Approved Trainer– zkušený ISO 27001 Lead Auditor ISMS a odborný konzultant zdůrazní nejzajímavější oblasti

 • Implementace ISMS;
 • Nejčastějších rizik a špatných rozhodnutí;
 • Využití ISMS jako nástroje pro důvěryhodnou organizaci směrem k nadřízeným orgánům, dodavatelům a lepší prezentaci směrem k veřejnosti, akcionářům atd..

Key Benefits of PRINCE2
Klíčové přínosy | Key Benefits of ISMS

ISMS corporate isms government

Firmy a organizace

Státní správu, samosprávu

✩ Kurz vám poskytne know-how, jak získat a udržet zájem vedení organizace při zajišťování bezpečnosti informací;

✩ Jak správně rozdělit kompetence a řešit konflikty zájmů mezi zainteresovanými osobami, motivovat uživatele;
 
✩ Budete umět prezentovat výsledky bezpečnostních opatření vůči vedení organizace i navenek, a odnesete si mnoho dalších, užitečných dovedností.

✩ Natavení firemních procesů v souladu s mezinárodním standardem pro řízení informační bezpečnosti.

✩ Získání prestižního certifikátu posiluje konkurenceshopnost. Pro zákazníky, partnery a dodavatele je známkou důvěryhodné společnosti.
✩ Naučíte se dokumentovat činnosti bez zbytečné administrativy, efektivně řídit rizika, připravit se na audit, zajišťovat potřebné zdroje.
 
✩ Bezpečnostní opatření vycházejí z pravidel standardu ISO/IEC 27000. Zavedení a dodržování informační bezpečnosti je součástí agendy orgánů veřejné moci.
 
✩ Jde o nejrychlejší a nejjednodužší způsob, jak zajistit adekvátní úrovně zabezpečení vybraných informačních a komunikačních systémů veřejné správy.

✩ Zákon o kybernetické bezpečnosti vyžaduje ISO/IEC 27001 certifikaci  pro významné informačních systémy, informační a komunikační systémy kritické informační infrastruktury.

Váš klíč k informační a kybernetické bezpečnosti

Information Security Management System, v překladu „Systém Řízení Informační Bezpečnosti“  je sada mezinárodních norem ISO/IEC 27000.

Tyto standardy poskytují návody na analýzu rizik, zavedení a certifikaci manažerského systému řízení ISMS. Jde o technologicky i dodavatelsky neutrální normy.

Cílem ISMS je poskytnutí návodu
 • jak efektivně přejít z reaktivního do proaktivního přístupu řízení informační bezpečnosti
 • identifikovat a analyzovat rizika
 • zvýšit bezpečnost
 • eliminovat možné ztráty, zcizení, nebo poškození informačních aktiv.
Jak ISMS funguje? Funkční systém řízení informační bezpečnosti splňuje tyto kritéria:
 • jsou určena aktiva, která se mají chránit
 • jsou zvolena a řízena možná rizika bezpečnosti informací
 • jsou zavedena opatření s požadovanou úrovní záruk a ta jsou kontrolována.

Harmonogram kurzu tayllorcox

Agenda, harmonogram a trenéři

1. den

 • Úvod do (ISMS) a požadavků ISO 27001
 • Ostatní klíčové normy a standardy z kategorie ISO 27000
 • Základní prvky systému řízení a procesní přístup
 • Principy systému řízení informační bezpečnosti
 • Systém PDCA - neustálé zlepšování se
 • Obhajoba certifikačního auditu

Den2

 • Implementace principů ISO 27000
 • Návrh procesů řízení bezpečnosti
 • Daší klíčové oblasti metodiky pro ISMS
 • ISMS z pohledu monitorování a vyhodnocení
 • Příklady z praxe - Best Practice ISMS
 • Certifikační test ISO/IEC 27000 Foundation

ISMS cert
ISO 27000 Interní Auditor™

BestSeller security program based on ISO 27001 & ISO 27002 series.

ISO 27001 kurz

ISO 27002 kurz

Pokus jste narazili na uvedené kurzy, jistě jste si všimli, že ISO 27002 je mnohem detailnější a přesnější. K jakému účelu potom ISO 27001 slouží?
 • Každý z těchto standardů řady ISO 27000 je navržen s určitým zaměřením.

  Potřebujete v organizaci vytvořit základy bezpečnosti informací? Navrhnout funkční security framework? Pak potřebujete ISO 27001.

 • Chcete-li implementovat pravidla a osvědčené zásady ISMS? Hledáte návody jak na analýzu rizik? Bezpečnostní politiku? Směrnice pro zainteresované?
 • Zcela jistě v těchto případech využijete podrobnější a popisnější standard ISO 27002.

 • ISO 27001 představuje "guide" - manuál proti němuž lze revidovat požadavky na ISMS (Information Security Management System) pro potřeby certifikaci organizace.
 • ISMS tedy znamená, že informační bezpečnost musí být řízena cyklem Plán > Implementace > Přezkoumání > Zlepšení (PDCA).
 • ISO 27002 je mnohem více zaměřené na roli bezpečnostního manažera a to, jakým způsobem dosáhne požadavků, stanovených v ISO 27001.
 • Při porovnání obou standardů zjistíte, že na sebe navazují, resp. jsou sestavené v módu "bridge".


 • ISO 27001 definuje požadavky na ISMS, tj. stanovení cílů informační bezpečnosti, monitoring a přezkoumání systému managementem organizace.

 • Dále se kurz zaobírá povinností realizace interních auditů (v nezbytném rozsahu). To vše obsahuje ISO 27001, nikoliv ISO 27002.

 • Rozdíl je v úrovni detailu. Zatímco ISO 27002 vysvětluje jednu oblast na jednu stránku, ISO 27001 věnuje každé oblasti jednu větu. Např. standard ISO 27001 vyžaduje, aby organizace pravidelně zálohovala data (backup).
 • ISO 27002 se tomuto požadavku věnuje mnohem podrobněji: zálohy ve stanovených intervalech, pravidelné testování, zálohování dat i software atd.

ISO 27001 stanovuje, co musíte udělat, ale ne jak. ISO 27002 poskytuje dostatečně podrobný návod jak na to.

Vít Lidinský

ISMS Approved Trainer & soudní znalec

Spoluautor akreditovaných kurzů ISMS ve spol. TAYLLORCOX

TAYLLORCOX je jediný RCB (Registered Certification Bodie) pro certifikaci systémů řízení informační / kybernetické bezpečnosti a zároveň ATO (Accredited Training Organisation). Naši trenéři tak mají nejvyšší úroveň praxe z pozice Lead Auditora. Reference mluví za nás...

Další trenéři ISMS | AKREDITACE

PRINCE2 Practitioner certifikační zkouška

Váš ISMS certifikát | Certify your Future

Věděli jste, že...

Certifikát ISO/IEC 27000 Interní Auditor byl zařazen TOP 10 nejžádanějších Cyber Security dovedností?

Získejte prestižní certifikát světového formátu Information Security Management System based on ISO/IEC 27001 & 27002 -  ISO/IEC 27000 Foundation.

Vydavatelem je mezinárodně akreditovaná organizace RCB (Registered Certification Bodies) TAYLLOR&COX se zaměřením na certifikaci systémů ISMS (Information Security Management System) dle norem řady ISO 27000.

 • Certifikační test (60min.)
 • Otázky s výběrem správné odpovědi
 • Celkem 75 otázek, 5 otázek cvičných (nezapočítávají se)
 • Úspěšná certifikace = 50% a více, resp. 35 otázek z celkových 70
 • V průběhu testu nelze využívat knihu, skripta, slovník, elektronické pomůcky.

Co je předmětem certifikace?

A jaké oblasti znalostí obsahuje certifikační zkouška ISO/IEC 27000 Interní Auditor?

iso 27002 risk threats

Risk - Threats - Damages

V rámci kurzu získáte přehled o aktuálních typech rizik (risk), hrozeb (threats) a škod (damages). A nejen to: ukážeme vám skutečně funkční strategie a bezpečnostní opatření, které můžete ihned po kurzu implementovat ve vaší organizaci.

ISO 27002 bezpečnostní politika

Bezpečnostní politika

Ukážeme vám co musí obsahovat bezpečnostní politika a politika bezpečnosti informací. V návaznosti na tyto témata získáte tipy, jak vytvořit security kodex. Neopomeneme role a odpovědnosti uživatelů, vlastníků, nebo správců systému. Mj. se dozvíte, jak spravovat bezpečnostní incidenty.

iso 27002 fyzické a technické opatření

Bezpečnostní opatření

Dozvíte se jaké jsou způsoby bezpečnostních opatření na roůzných úrovních. Fyzické bezpečnostní opatření (ověření identity, skenování prstů aj.). Technické bezpečnostní opatření: kryptografie, hacking, skenování sítě, phishing, spam, malware - jak se vypořádat s útoky..

ISO 27002 organizační opatření

Organizační opatření

Ukážeme vám, jak vyřešit řízení přístupu k informacím a jak může pomoci Business Continuity Management. Veškeré informace zde obsažené jsou specifikované také v návaznosti na legislativní prostředí a zákon o kybernetické bezpečnosti.

 Financování kurzu: Na Splátky i Dotace

OSVČ | Malé, střední i velké firmy | Veřejná správa

Finacování kurzu | Na splátky, nebo téměř zdarma

 

Nákup na splátky u TAYLLORCOX

Nákup na splátky

Kurz na splátky bez doložení příjmů? Ano! Nečekejte na další výplatu... Pojďte s námi do splátek a rezervujte kurz ještě dnes od 1.000,-CZK měsíčně!
Jak získám splátky >

POVEZ - Podpora Odborneho Vzdelavani Zamestnancu

EU Fondy a dotace

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců z dotačních programů. Finanční injekce až 500.000,- CZK pro OSVČ, malé i velké firmy.
Jak získat dotaci >

V ceně kurzu je

 • občerstvení i obědy
 • ISMS ISO 27000 manuál
 • Cyber Security slovník, skripta
 • TAYLLORCOX Card: slevy a bonusy na další manažerské kurzy

Harmonogram a organizace

 • 2 dny; od 9h - 17h
 • kombinace výkladu, cvičení, praktické ukázky
 • závěrečná zkouška se koná 2. den dle dohody
 • Více informací? Pomoc s dotazem? Zavolejte nám.

Termíny kurzů ISO 27000 Interní Auditor

Filtrování nabídky kurzů

Celkem nalezeno
12 termínů

Název kurzu Termín Místo Délka Cena bez DPH zobrazit v €
ISO 27000 Interní Auditor Po 21.1. Praha
Praha - centrála
2 dny 24700 Kč
19000 Kč
Objednat
ISO 27000 Interní Auditor Po 4.2. Praha
Praha - centrála
2 dny 24700 Kč
19000 Kč
Objednat
ISO 27000 Interní Auditor Po 4.3. Praha
Praha - centrála
2 dny 24700 Kč
19000 Kč
Objednat
ISO 27000 Interní Auditor Po 1.4. Praha
Praha - centrála
2 dny 24700 Kč
19000 Kč
Objednat
ISO 27000 Interní Auditor Po 6.5. Praha
Praha - centrála
2 dny 24700 Kč
19000 Kč
Objednat
ISO 27000 Interní Auditor Po 3.6. Praha
Praha - centrála
2 dny 24700 Kč
19000 Kč
Objednat
ISO 27000 Interní Auditor Po 1.7. Praha
Praha - centrála
2 dny 24700 Kč
19000 Kč
Objednat
ISO/IEC 27001 ISMS Foundation Po 5.8. Praha
Praha - centrála
2 dny 24700 Kč
19000 Kč
Objednat
ISO 27000 Interní Auditor Po 2.9. Praha
Praha - centrála
2 dny 24700 Kč
19000 Kč
Objednat
ISO 27000 Interní Auditor Po 7.10. Praha
Praha - centrála
2 dny 24700 Kč
19000 Kč
Objednat

Klasický kurz není pro každého.

Proto realizujeme školení na míru. Zejména organizace oceňují naši flexibilitu. Při přípravě kurzu zohledníme váš obor, trendy, konkurenci a strategické cíle. Důležitá je i úspora nákladů na cestování, ubytování atd.

*

*

Položky označené * jsou povinné.

Hodnocení kurzu ISO 27000 Interní Auditor

Přidat hodnocení

Hodnocení absolventů kurzu

hodnocení hodnotilo 173 absolventů
hodnocení

GDPR Anonymizováno Nemocnice Na Bulovce | 10.12.2018

Velmi dobré.

hodnocení

GDPR Anonymizováno Česká pojišťovna | 10.12.2018

Splnilo očekávání.

Zobrazit další hodnocení