TOGAF 9 Foundation

Certifikace v úrovni Level 1

Benefity

Hlavním benefitem certifikovaného kurzu TOGAF® 9 Level 1, který se často prezentuje také jako TOGAF® 9 Foundation je certifikát vydaný mezinárodní organizací The Open Group. 

Absolventi TOGAF® 9 Foundation tak získají mezinárodně akreditovaný certifikát, potvrzující základní znalosti v oblasti Enterprise Architektury (často označované také jako podnikové architektury). Školení je zaměřeno na :

 • znalost terminologie,
 • strukturu architektury a základní pojmy TOGAF® 9
 • principy Enterprise Architektury a přínosy metodiky TOGAF® 9
 

Cílová skupina

TOGAF 9 Foundation je základní certifikovaný kurz pro manažery, kteří jakýmkoliv způsobem participují na podnikové infrastruktuře. Kdo patří mezi nejčastější absolventy a patříte do této kategorie?

 • Architekti systémů, kteří chtějí využít to nejlepší z TOGAF
 • Manažeři, kteří hledají standard (TOGAF 9)  v oblasti  Enterprise Architecture;
 • Projektoví manažeři; lidé zodpovědností za návrh, vývoj, implementaci a správu systémů;
 

Co vás kurz naučí

Absolventi TOGAF 9 Foundation jsou schopni pracovat na projektech a zastávat pozice, kde je vyžadována znalost:

 • Enterprise Architektury;
 • Referenční model TOGAF v.9
 • Terminologie, standardizace a pojmy EA;
 • ADM cyklu a cílů ve všech etapách,  stejně tak customizace ADM na míru
 • Jak každý ADM cyklus přispívá k efektivnímu řízení Enterprise Architektury;
 

Certifikační test TOGAF 9 Foundation

Součástí akreditovaného kurzu TOGAF 9 Level 1 je možnost absolvovat oficiální certifikační zkoušku díky napojení akreditované školící organizace přímo na portál The Open Group IBT. Certifikát je vydaný The Open Group všem absolventům, kteří splní kritéria testu:

 • 40 otázek / 60 min.
 • Kniha TOGAF není povolena
 • Test formou výběru  správné odpovědi
 • Certifikát získáte za min. 55% správných odpovědí (22 otázek ze 40)

Navštívit kurz

 

TOGAF 9 Certified

Certifikace v úrovni Level 2

   

Benefity

Cílem certifikovaného kurzu TOGAF 9  Level 2, který se zároveň označuje jako TOGAF 9 Certified; je potvrzení , že absolventi úrovně TOGAF Foundation (L1) jsou schopni analyzovat, navrhovat a implementovat pravidla i doporučení platná pro Enterprise Architecture.

Cílová skupina

Kurz je více než Foundation zaměřen na praktické znalosti; V rámci přípravy na certifikaci budete řešit zejména případové studie návrhu a optimalizace podnikové infrastruktury. Komu lze tento kurz doporučit?

 • Architektům, kteří chtějí využít TOGAF
 • Projektovým manažerům zodpovědným za rozvoj podnikové architektury;
 • Manažerům a dalším profesionálům, kteří hledají framework pro návrh a implementaci Enterprise Architektury.

Co vás kurz naučí

Absolventi této nejvyšší certiifkace od The Open Group musí prokázat schopnosti:

 • SOA jako styl architektury;
 • Využití frameworku TOGAF;
 • ADM vs. bezpečnost informací;
 • Práci s konceptem "Building Blocks";
 • Využití ADM pro návrh Enterprise Architectury;
 • Referenčního modelu TOGAF na případových studiích;
 • Jak rozdělit EA, aby splňovala manažerské cíle organizace;
 • Aplikovat metodiku pro návrh a rozvoj Enterprise Architecture;

Certifikační test TOGAF 9 Certified

Před certifikací je nutné prokázat se platným certifikátem TOGAF 9 Level 1 - Foundation. Oficiální certifikační zkoušku díky napojení akreditované školící organizace přímo na portál The Open Group IBT. Certifikát je vydaný The Open Group všem absolventům. Test má následující parametry:

 • 8 otázek / 90 minut;
 • Povolená kniha TOGAF - Ano;
 • Otázky nejsou tak, jako v případě úrovně Foundation s výběrem správně odpovědi, ale připravné scénáře, které je nutné řešit pomocí TOGAF.
 • Absolventi musí získat min. 60% správných odpovědí (24 bodů ze 40)

Navštívit kurz