Základy Enterprise Architektury

IT aplikace propojují aplikační architekturu s business architekturou (požadavky businessu), tím tvoří Enterprise Architekturu (EA).

Funkční a efektivně vybudovaná EA je stále klíčovější pro konkurenceschonost firem. Důvod? Snahou je automatizovat, zefektivnit a optimalizovat procesy tak, aby společnost byla schopna udělat s méně náklady více..

Enterprise, nebo v českém prostředí také často nazývaná "podniková informační architektura" se zaměřuje na návrh, implementaci a rozvoj architektury tak, aby organizace byla schopna efektivně řešit potřeby zákazníků (v prostředí egovernmentu veřejnosti) a realizovat stanovené cíle.

S pomocí frameworku Enterprise Architektury prokazatelně zlepšíte schopnost analyzovat, plánovat, komunikovat a řídit změny v produktovém portfoliu, optimalizovat procesy, aplikace a přizpůsobovat infrastrukturu potřebám organizace.

K čemu slouží architektura?

Větší znalosti = vyšší šance uplatnění know-how v praxi

Enterprise, nebo také organizační architektura je workflow, procesní nákres a návrh architektury, kterou potřebujeme pro

  • sestavení podrobné specifikace,
  • zmapování obchodních požadavků
  • návrhu potřebných funkcionalit, které očekáváme od ICT

TOGAF vs. ArchiMate

TOGAF: framework Enterprise Architektury

využívají manažeři jako "manuál", resp. best practice pro návrh Enterprise Architektury společně s Archimate - podpůrným modelovacím jazykem; oba standardy patří do mezinárodně akreditovaných programů "The Open Group Architecture". Navíc poslední aktualizace Archimate 2.0 spolu s TOGAF 9.x integrovala nejmodernější poznatky z oblasti EA.

Archimate: nástroj pro návrh a design EA podle TOGAF

Nejvovější verze Archimate je ještě více navázána na TOGAF. Organizace, které využíjí tuto kombinaci získají excelentní nástroj na návrh architektury takovým způsobem, aby ještě více propojila "business" s prostředím "ict". Naučíte se analyzovat náklady vs. přínosy pro business. ArchiMate 2.0 dovoluje také lépe plánovat a realizovat změny (change management), programové řízení , outsourcin zdrojů, ale i řízení portfolia.

Přínosy TOGAF®

Recept na řešení výše uvedených problémů

Manažeři si uvědomili nutnost strategicky řídit a plánovat rozvoj IT. V návaznosti na strategické cíle a potřeby společnosti. TOGAF® představuje osvědčené postupy (metodiku), která vám pomůže v mnoha životních situacích. Jedná se zejména o případy:

  • upgradu stávajících IT služeb, aplikací
  • optimalizace systému, zvýšení výkonu, bezpečnosti
  • ale také budování nových systémů, architektury od A-Z.

 

TOGAF® v číslech

Vývoj Enterprise Architektury v ČR

100%

 200+

89% 

Nárůst certifikovaných specialistů v ČR, i celé EU. Více než 200 absolventů školení v ČR každý rok. Absolventů jednoznačně doporučuje kurz všem IT manažerům.

Více informací? Přijďte na 1/2 denní workshop, seznamte se s akreditovaným trenérem, shlédněte excelentní presentaci o benefitech a základech Enterprise Architektury: