Základy Enterprise Architektury

IT aplikace propojují aplikační architekturu s business architekturou (požadavky businessu), tím tvoří Enterprise Architekturu (EA).

Funkční a efektivně vybudovaná EA je stále klíčovější pro konkurenceschonost firem. Důvod? Snahou je automatizovat, zefektivnit a optimalizovat procesy tak, aby společnost byla schopna udělat s méně náklady více..

Enterprise, nebo v českém prostředí také často nazývaná "podniková informační architektura" se zaměřuje na návrh, implementaci a rozvoj architektury tak, aby organizace byla schopna efektivně řešit potřeby zákazníků (v prostředí egovernmentu veřejnosti) a realizovat stanovené cíle.

S pomocí frameworku Enterprise Architektury prokazatelně zlepšíte schopnost analyzovat, plánovat, komunikovat a řídit změny v produktovém portfoliu, optimalizovat procesy, aplikace a přizpůsobovat infrastrukturu potřebám organizace.

K čemu slouží architektura?

Větší znalosti = vyšší šance uplatnění know-how v praxi

Enterprise, nebo také organizační architektura je workflow, procesní nákres a návrh architektury, kterou potřebujeme pro

  • sestavení podrobné specifikace,
  • zmapování obchodních požadavků
  • návrhu potřebných funkcionalit, které očekáváme od ICT

TOGAF® vs. ArchiMate®

TOGAF®: framework Enterprise Architektury

využívají manažeři jako "manuál", resp. best practice pro návrh Enterprise Architektury společně s Archimate - podpůrným modelovacím jazykem; oba standardy patří do mezinárodně akreditovaných programů "The Open Group Architecture". Navíc poslední aktualizace Archimate 2.0 spolu s TOGAF 9.x integrovala nejmodernější poznatky z oblasti EA.

Archimate®: nástroj pro návrh a design EA podle TOGAF®

Nejvovější verze Archimate® je ještě více navázána na TOGAF®. Organizace, které využíjí tuto kombinaci získají excelentní nástroj na návrh architektury takovým způsobem, aby ještě více propojila "business" s prostředím "ict". Naučíte se analyzovat náklady vs. přínosy pro business. ArchiMate® 2.0 dovoluje také lépe plánovat a realizovat změny (change management), programové řízení , outsourcin zdrojů, ale i řízení portfolia.

Přínosy TOGAF®

Recept na řešení výše uvedených problémů

Manažeři si uvědomili nutnost strategicky řídit a plánovat rozvoj IT. V návaznosti na strategické cíle a potřeby společnosti. TOGAF® představuje osvědčené postupy (metodiku), která vám pomůže v mnoha životních situacích. Jedná se zejména o případy:

  • upgradu stávajících IT služeb, aplikací
  • optimalizace systému, zvýšení výkonu, bezpečnosti
  • ale také budování nových systémů, architektury od A-Z.

 

TOGAF® v číslech

Vývoj Enterprise Architektury v ČR

100%

 200+

89% 

Nárůst certifikovaných specialistů v ČR, i celé EU. Více než 200 absolventů školení v ČR každý rok. Absolventů jednoznačně doporučuje kurz všem IT manažerům.

Více informací? Přijďte na 1/2 denní workshop, seznamte se s akreditovaným trenérem, shlédněte excelentní presentaci o benefitech a základech Enterprise Architektury: